Hoopers

Hoopers är en ny gren som har flera likheter med agility men istället för att hoppa hinder springer hundarna genom hoops (bågar) och tunnlar, bakom staket och runt tunnor. Hoopers är en gren som är snäll mot hundens kropp eftersom banorna är byggda utan hopphinder, i mjuka linjer för att undvika skarpa svängar och vridningar. Föraren springer inte med hunden runt banan utan dirigerar hunden på distans (i de första klasserna får man springa med om man vill), därmed passar grenen för hundar och förare i alla åldrar, raser och storlekar. Det är en rolig gren som utvecklar samarbetet och kommunikation mellan hund och förare eftersom målet är att hunden dirigeras enbart med hjälp av röst- och kroppssignaler från föraren. Hunden måste kunna tränas lös.